CEO

MR.NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Director of Hanoi Headquarters

MS. ĐÔN NỮ ĐỨC HIỀN

CTO

MR. DƯ KHẮC CHÂU

CTO CleverNET, JobsGO

MR. ĐÀO TRỌNG LỰC

HR MANAGER

MS. LÊ THỊ THANH HUYỀN

CFO

MS. NGUYỄN THỊ HỒI

Branch Directors

HO CHI MINH CITY BRANCH

MS. LƯU HOÀNG ANH

DA NANG BRANCH

MS. TRẦN MINH TÌNH

PHILIPPINES BRANCH

MS. ĐOÀN THUẬN HÒA

Indonesia Branch

Mr. Lê Tiến Đạt

Myanmar Branch

Ms. Nguyễn Phương Anh

DEPUTY SALE MANAGER

MS. NGUYỄN THU TRANG

CREATIVE MANAGER

MS. PHAN PHƯƠNG THẢO

OPTIMIZATION MANAGER

MR. TRẦN ĐÔNG ÂU

Contact us

Hanoi, Head Office
Level 3, G1 Building - Five Star Garden, No. 02 Kim Giang str., Thanh Xuan dist., Ha Noi.
T: +84 24 7304 6066

Hanoi: 0919 01 8448
Ho Chi Minh City: 0919 02 8448
Da Nang: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn